Close

Hjertesvikt symptomer

Hjertesvikt betegner en tilstand der hjertet er svekket slik at evnen til å pumpe blodet rundt i. Andre symptomer er slapphet, økt trettbarhet, nedsatt matlyst. BufretLignendeHjertesvikt betyr at hjertet ikke pumper blodet rundt i kroppen din så godt som det skal.

Det finnes god behandling mot hjertesvikt som kan hjelpe. Tekst: Helge Istad og Inger Elling; Foto: Shutterstock; Illustrasjon: Molly Borman-Pullen. Symptomer; Behandling; Psykiske reaksjoner; Dette . Hjertesvikt begynner som regel med at du merker lette symptomer, f.

I begynnelsen opptrer symptomene kun når du . Hjertesvikt kan gi et vidt spekter av symptomer. Ved de mildeste grader kan det være tung pust (dyspné) eller kraftesløshet ved store fysiske . Når hjertet er svekket, kan det føre til væskeansamlinger i kroppen din (ødemer) og hovne bein er et vanlig symptom på hjertesvikt. Det er normalt å hive etter pusten etter trening, men hvis du har hjertesvikt, kan du få tung pust mens du gjør dagligdagse ting. Ved lett grad av hjertesvikt merkes symptomene kun ved høy aktivitet.

Ved alvorligere hjertesvikt kommer symptomene også ved mindre anstrengelser og ved . Kronisk hjertesvikt er oftest et resultat av gjennomgått hjerteinfarkt eller hypertensjon. Det er mange årsaker til hjertesvikt, og ikke alle kan reverseres, men via medisiner og trening kan symptomer forbedres og man kan få et lettere .

Fagstoff: Ved hjertesvikt er hjertets pumpefunksjon svekket og utilstrekkelig. Symptomer på hjertesvikt kan være tung pust og vann i beina. Kronisk hjertesvikt, som forekommer hos – av befolkningen, er knyttet til høy sykelighet, høy dødelighet og redusert livskvalitet. Kronisk hjertesvikt en sykdom med høy insidens og prevalens i den vestlige verden. Vi presenterer her oppdaterte retningslinjer for behandling.

Isolert høyre ventrikkelsvikt er oftest betinget i kronisk lungesykdom eller lungekarsykdom. Symptomene ved hjertesvikt kan variere alt ettersom lavt minuttvolum . Lett hjertesvikt (NYHA I-II): Hvis det er indikasjon for legemiddelbehandling,. Gå til Symptomer – Ved svikt i venstre ventrikkel er dyspné (tungpust) dominerende symptom. Ortopné: pasienten blir tungpustet i liggende stilling, . Ved hjertesvikt er hjertets pumpekapasitet utilstrekkelig i forhold til kroppens krav. Hvis du har noen av de ovennevnte symptomene, så bør du henvende deg . To typer: Akutt hjertesvikt og kronisk hjertesvikt.

Symptomer: Nedsatt yteevne, trøtthet, tung pust, forstyrrelser i hjerterytme, hevelser i beina, . Medfødte hjertefeil kan også gi hjertesvikt. Det samme kan alvorlig blodmangel (anemi) og langvarig alkoholmisbruk. Kronisk hjertesvikt hos eldre sett med geriaterens øyne. Normal aldring endrer diastolisk funksjon; Gamle har andre symptomer enn yngre -asteni, forvirring, .