Close

Hjertekammer

Et hjertekammer er ett av fire hulrom i hjertet til pattedyr. De deles opp i forkammer (atrium) og hovedkammer (ventrikkel), der blodet først går til forkammeret, . Hjerteklaffene fungerer som ventiler i åpningene mellom forkammer og hjertekammer, samt mellom venstre hjertekammer og aorta og mellom .

Enkel ventrikkel er en medfødt hjertefeil der høyre eller venstre hjertekammer (ventrikkel) er underutviklet eller mangler. Figuren viser et eksempel på et univentrikulært hjerte. Mitralklaffen (MV) er ikke dannet, venstre hjertekammer (VV) er liten og høyre hjertekammer (HV) er stort.

Oftest er det venstre hjertekammer som ikke fungerer optimalt, men hjertesvikt kan også forekomme i høyre hjertekammer og i begge hjertekamrene samtidig.

Den ene typen er lokalisert på overgangen mellom for- og hjertekamrene, atrioventrikulærklaffene. Den andre typen, semilunarklaffene, er lokalisert der . Venstre hjertekammer pumper blodet ut til kroppens celler og har derfor vegg med kraftigere muskulatur enn høyre hjertekammer. Begge de venstre og høyre ventrikkel har et særlig forskjell når det kommer til deres funksjoner ventriklene er de to nederste hjertekamrene Disse ventriklene er . Aortainsuffisiens (lekkasje i hovedpulsårens klaff) eller mitralinsuffisiens (lekkasje i klaffen mellom venstre for- og hjertekammer), alt etter .

Pattedyrhjertet er en pålitelig og meget fleksibel pumpe. Måten hjertet arbeider på, og ikke minst mengden blod hver av ventriklene pumper ut per slag eller per . Hvorfor er det tykkere vegg i venstre hjertekammer enn i høyre hjertekammer? Hvordan får hjertet selv oksygen og næringstilførsel i . Forskjellen på de to typen kamre er at forkamrene kun skal pumpe blodet videre til hjertekamrene, og har derfor en forholdsvis tynn vegg, mens . Venstre hjerte betyr strukturene på venstre side av hjertet (venstre forkammer, venstre hjertekammer samt tilhørende klaffer). Dagbladet): Fortykkelse av venstre hjertekammer er en av de vanligste årsakene til at idrettsstjerner plutselig dør, ifølge eksperter. Double outlet right ventricle (DORV), eller dobbelt utløp fra høyre hjertekammer.

Det finnes også en slik lidelse fra venstre hjertekammer . Lungevenene som samler opp det oksygenrike blodet fra lungene, munner ut i venstre hjertekammer. Fa venstre hjertekammer springer den store aortaen . Høyre og venstre ventrikkel er de to nederste kamre, og høyre og venstre atrium er de to øverste kammer. Alle mål på pumpefunksjonen til høyre hjertekammer var dårligere hos langtidsoverlevende etter lymfekreft enn hos friske, sammenlignbare . Hjertet består af fire hjertekamre: Forkamre og hovedkamre. Hovedkamrene kaldes også hjertekamre eller .