Close

Hjerneslag opptrening

Slagrehabilitering er en viktig del av opptreningen etter et slagtilfelle. Det hjelper deg å bygge opp styrke, koordinering, utholdenhet og tro på deg selv. Etter et hjerneslag er det meget viktig at du kommer i gang med opptreningen og rehabiliteringen så fort som mulig.

Hjerneslag er den viktigste årsaken til nedsatt funksjonsnivå hos eldre. Med rask og god opptrening kan du få en betydelig bedring. Det er urealistisk å tro at alt skal bli som før hjerneslaget.

Målet med rehabiliteringen er at man skal bli så uavhengig som mulig.

Det er viktig å begynne tidlig med behandling og rehabilitering etter hjerneslag. Tema: Rehabilitering – Hjerneslag er av de hyppigste årsaker til alvorlig funksjonshemning og død (1). Alle som rammes av hjerneslag, må innlegges raskt i en slagenhet og rehabiliteringen skal starte tidlig.

Rehabilitering etter et hjerneslag er en . Det er god grunn til å sette i gang med trening så snart som mulig etter et hjerneslag. Trening betyr gjentagelse av aktiviteter for å bedre vårt prestasjonsnivå. Det finnes faktisk ikke så mange vitenskapelige studier som viser at en blir bedre av å trene når det har gått lang tid etter hjerneslaget.