Close

Hjerneslag behandling

Akutt hjerneslag er et brått innsettende funksjonstap som skyldes en plutselig forandring i hjernens blodforsyning. Akutt behandling, spontan bedring, rehabilitering . Et hjerneslag kan være alvorlig og krever akutt behandling. Det er viktig å begynne tidlig med behandling og rehabilitering etter hjerneslag.

Det aller viktigste er at personer som rammes av hjerneslag kommer raskt til behandling. Rask diagnostisering og behandling vil være med på å redde liv, . Behandling av hjerneslag avhenger av om hjerneslaget er forårsaket av en blodpropp (hjerneinfarkt) eller en hjerneblødning. Hjerneslag skyldes enten blodpropp i hjernen eller en blødning i hjernens blodårer. Risikofaktorer; Symptomer; Behandling; Prognose . Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag omhandler behandling i akuttfasen, sekundærforebygging og . Her kan du lese om hvordan hjerneslag behandles på sykehuset.

Akutt behandling av hjerneblødning på sykehus. Pasienter med hjerneblødning deles i to . Behandling av hjerneslag i slagenheter har vist seg å redusere dødelighet og invaliditet. Likevel får ikke alle pasienter med hjerneslag slik behandling.

Rask diagnostikk av hjerneslag og tidlig behandling i slagenhet bidrar til bedre prognose både med hensyn til funksjon og dødelighet.

Hjerneslag (apoplexia cerebri, apoplexi, cerebralt insult) er en felles. Behandlingstilbudet ved hjerneslag varierer, og anbefalinger for behandling av hjerneslag i slagenhet kan sikre en lik og god håndtering av . Her kan du lese mer om hvordan arv og livsstil påvirker risikoen for hjerneslag, og hvordan tilstanden behandles. Hjerneslag (apoplexia cerebri) er en tilstand . Alle pasienter med symptomer på akutt hjerneslag bør vurderes for. Hjerneslag, apopleksi, fellesbetegnelse på sykdomstilstander som. AK-behandling: Ved atrieflimmer og hjerneinfarkt er det indikasjon for antikoagulantia (DOAK).

Hjerneslag er en skade der det har oppstått en forstyrrelse i blodtilførselen til hjernen. Medisinsk behandling finnes ikke mot disse vanskene. Behandlingen av hjerneslag på Bærum sykehus er blant de desidert beste i landet.