Close

Helfo fastlege

Med en gang fastlegen får ledig plass, trer byttet automatisk i kraft fra første dag i kommende måned. Helfo sender ut brev om dette til dem som har stått på . Se hvordan du best kan forberede deg til time hos fastlegen. Lege, tannlege, fysioterapeut, fritt behandlingsvalg og andre. Her finner du en oversikt over alle fastleger i Norge, med brukervurderinger og gode . HELFO sørger for at innbyggerne får byttet fastlege og tar imot oppdatert informasjon om endringer i legeforhold fra kommunene. Her kan du finne fastlegen din, få oversikt over ledige fastleger og bytte fastlege. Du kan enkelt bytte fastlege hos helsenorge.

Hvis du ikke har anledning til å bytte fastlege på nettet, kan du ringe . Fastlegelistene administreres av Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Barn under år tildeles fastlege i tråd med foreldrenes ønske. Bytter foreldre fastlege senere, må de krysse av for at det også skal gjelde barna – det skjer ikke helt automatisk, sier Toril Lislien i Helfo. Du vil få et brev fra HELFO med informasjon om hvordan du går fram, dersom du ønsker å bytte fastlege. Dersom du tidligere har vært tilknyttet . For å kunne ha fastlege er det et vilkår at man er bosatt i riket.

Det er HELFO som administrativt forvalter ordningen, men ansvaret for å inngå avtaler med . Informasjon og bytte fastlege) Søk fastleger Rogaland. Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig. Alle som er bosatt i en norsk kommune, har rett til en fast lege som de kan gå til,. Helsekontoret er ansvarlig for administrasjon av fastlegeordningen i Bodø kommune. Oppdatert informasjon om fastlegeordningen finner du her på HELFO sine . Informasjon fra Helfo – Dokumentasjon og rett takstbruk for fysioterapeuter – Duration. Det er verdens beste lege som tar seg tid til sine pasienter.

Hvordan Helfo kan gjøre dette mot legen er for dumt. Fastlegen slutter i Sarpsborg kommune 01. Helfo, med informasjon om hvem som skal være deres fastlege.

Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege. Du kan velge eller bytte fastlege her på Helfo sine nettsider: Velg eller bytt .