Close

Hdl kolesterol

HDL-kolesterol (High-Density Lipoprotein), betegnes ofte det gode kolesterolet fordi høyt HDL-kolesterol er vist å beskytte mot hjertekarsykdom. BufretDet transporteres rundt i kroppen med blodet i forskellige former: det lede LDL-kolesterol og det herlige HDL-kolesterol. Hvis indholdet af kolesterol i blodet er .

HDL-kolesterolet kalles det gode kolesterolet fordi det tar med seg overskudd av fett fra blodårene til leveren, slik at det ikke avleires på . Eneste måte å få vite om du har høyt kolesterolnivå i blodet er å ta en blodprøve. Sjekk hva som er normale koelsterolverdier! Røyking og lite mosjon reduserer nivået av det såkalt gode kolesterolet, HDL-kolesterol.

Ulike sykdommer som diabetes (sukkersyke), lidelser i . En av grunnene til dette er at lavt HDL-kolesterol er en risikofaktor for hjerte- og karsykdom. HDL-kolesterol er forkortelse for high density lipoprotein kolesterol; HDL er små og tette lipoproteinpartikler som inneholder protein, fosfolipi. Alkoholinntak tenderer også til å øke HDL-kolesterol. Lave verdier kan skyldes inflammatoriske prosesser, særlig virushepatitt. Hvor høyt kolesterol du kan tillate deg er avhengig av din alder, kjønn og.

Kolesterol kan måles både som totalkolesterol (S-kolesterol), HDL-kolesterol og LDL-kolesterol. HDL står for High Density Lipoproteins, mens LDL står for Low Density Lipoproteins. HDL-C er et protein som transporterer kolesterol fra .

Normal området for HDL kolesterol hos kvinner er 1. For dager siden – HDL-kolesterol bør utgjøre minst av totalkolesterolet. Da bør HDL være minst av dette, altså 5 . Det er særlig innholdet av det skadelige LDL-kolesterolet i blodet som har betydning for dannelsen av åreforkalkning, mens det gode HDL-kolesterolet har en . HDL-kolesterol er et mål for mengden HDL-partikler, som er relativt små og tette partikler inneholdende ca. Vi har kjent til betydningen av LDL-kolesterol i aterosklerose i over 1år, men betydningen av HDL-kolesterol og triglyserider har man derimot vært mindre . Det er fordi for mye kolesterol bundet til LDL kan øke faren for hjerte- og karsykdommer. Når det er bundet til HDL-molekylet kalles det for det gode kolesterolet . LDL, som er nedbrytningsprodukt av VLDL, og HDL har begge som funksjon å transportere kolesterol.

LDL fører kolesterol til kroppens celler, . Hdl kolesterol değerleri, her zaman kötü kolesterol olan LDL değerleri göz önünde bulundurulur. Ancak Hdl kolesterol değerleri damarların .