Close

Halsbetennelse barn dårlig ånde

Ofte vil barn med halsbetennelse ha en kombinasjon av disse tilstandene. Sår hals, ofte så vondt at barnet ikke vil svelge og slutter å spise. Både virus og bakterier kan forårsake en halsbetennelse.

Sykdommen rammer ofte ungdommer og barn, men alle kan få en halsbetennelse. Du beskriver imidlertid et barn som virker plaget, altså at bakteriene ikke er helt uten betydning. Dårlig ånde er én av kjennetegnene ved en . Slik vet du om barnet har halsbetennelse.

Har barnet høy feber, sliter med å svelge og har dårlig allmenntilstan så kan du gi penicillin. De vanligste symptomene på slike halsinfeksjoner er halssmerter, vondt når barnet svelger, forkjølelse, hoste, rennende . MEN: Kan dårlig ånde som kom i går være halsbetennelse? Dårlig munnånde kan være et symptom på flere sykdommer eller. Feber og veldig vond hals kan skyldes en halsbetennelse, ofte forårsaket av streptokokk-bakterier. Mandlene blir gjerne betente, og barnet får dårlig ånde.

Syke barn bør være hjemme en periode for å hindre spredning av smitte til andre barn. Feber; Hovne lymfeknuter på halsen; Dårlig ånde . De fleste pasienter med halsbetennelse behandles bare symptomatisk uten.

I tillegg får du dårlig ånde, grøtete og hes stemme og det kan være vanskelig å.