Close

Gratis parkering ski stasjon

De røde er avgiftsbelagte, de blå er gratis. Ski Nye Kirke og Vestveien som er gratis på søndager. Ski stasjon ligger 2kilometer fra Oslo S. Nødetatene varslet i 20at de ikke fikk tilgang til stasjonen og tunnelmunningen på grunn av det.

Dette blir som før: Gratis på oppmerkede plasser mot synlig HC-bevis. Ski kommune kontrollerer parkeringene på Ski. Blir det en parkeringsavgift på kroner dagen ved stasjonen i Ski, kan. Per i dag har NSB delt ut gratis parkeringsoblater fra billettlukene på Ski stasjon, men lørdag 30. Besøksadresse: Jernbaneveien 140 Ski.

Mens det i dag er nærmest gratis å benytte plassene for dem som stiger om. Parkeringsplass ved Lørenskog togstasjon. På Ski blir det utstedt rundt 10oblater i måneden, mens . I dag brukes det store arealer til parkering ved stasjonen, både på østsiden- og vestsiden av sporene. Forutsetningen i Ski kommune sin plan er et disse .