Close

Glyserol strukturformel

Glyserol (også kjent som glycerin, propantriol eller propan-3-triol (IUPAC-nomenklatur)) er en hygroskopisk væske, det betyr at den absorberer vann fra lufta. Glyserol, 3-propantriol, tidligere kalt glyserin, i ren tilstand en tyktflytende, fargeløs væske som smaker søtt og som er meget hygroskopisk. Strukturformel og kulepinnemodell av glyserol.

Esteren består av alkoholen glyserol og tre fettsyrer. Glyserol har strukturformelen som vist i vedlagte figur. Glyserol er et viktig stoff innen biokjemien da det bla utgjør ryggraden i . Forklaringen din må inneholde strukturformel og kjemisk formel) 5.

På eget ark skal du gjøre rede for alkoholene metanol, etanol og glyserol. Kunne navn ved hjelp av molekylformel, kunne tegne strukturformel og si noe. Glyserol er en seig og tyktflutende væske med en søtlig smak.

Har studert strukturformlene nøye, men skjønner likevel ikke helt.

Stereoisomeri er forbindelser med lik strukturformel, men forskjellig plassering i atomgruppene. Molekylformel for metan (CH ) Strukturformel for etan (Bilde side 46). Brett NaOH CH E E E E+Alkaner OH COOH Etanol Metanol Glyserol 6 . Forenklet strukturformel Illustrasjon av forenklet strukturformel. Fett er ester, og består av alkoholen glyserol og tre fettsyrer. Glyserol (også kjent som glycerin, propantriol eller propan-3-triol (IUPAC-nomenklatur)) er en hygroskopisk væske, . Karbon Karbon er alt fra diamant til grafitt. Karbonatomet Hvordan er karbonatomet bygd opp?

Karbonatomet har elektroner i ytterste skall og . Etanol strukturformel kulepinnemodell etan. Skriv den kjemiske formelen til reagens A og strukturformel til produktet i. Forklar hva slags reaksjonstype overføring fra glyserol til propylenglykol er .