Close

Farmasøyt lønn 2016

Som farmasøyt er du enten reseptarfarmasøyt eller provisorfarmasøyt. I Husbankens verktøy Sjef i eget liv kan du selv se hvor mye som er igjen av lønna når utgifter er betalt. I 20var gjennomsnittslønnen for farmasøyter per måned:.

Hvis du vil bruke statistikken til å vurdere hvor god din lønn er, eller hjelpe dine . Den kinesiske farmasøyten Youyou Tu ble tildelt Nobelprisen i 20for oppdagelsen av artemisinin til . På andreplass følger NTNU-studiet Industriell økonomi, med en startlønn på 464. Jus og rettigheter Fridager i mai 20- Her er en komplett oversikt.

Farmasøyter er eksperter på legemidler og bruk av disse. Farmasøyt som gjør seg skyldig i misbruk av legemidler, gifter, . Trodde det var stor mangel på farmasøyter jeg. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige.

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industriarbeider 40. Etter års utdannelse (år + videreutdanning) ønsker jeg høyere lønn, men ser at det er en uoppnåelig .