Close

Etablererprøven

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringsste og servere mat og alkoholfri drikke, må . VINN har tjenestekonsesjon for både Etablererprøven for serveringsvirksomhet og Kunnskapsprøven for skjenke- og salgsbevilling etter Alkoholloven.

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. Etablererprøven om serveringsloven skal avlegges på maks minutter, her gir ikke forskriftene mulighet for forlenget tid. Serveringssteder må ha en daglig leder, og han eller hun må ha gjennomført en etablererprøve. Serveringsstedets styrer må ha dokumentert kunnskap innen områder som angitt i § 2. På grunn av kapasitet må vi begrense antall deltakere per prøve . Serveringsstedets daglig leder må bestå etablererprøven før serveringsbevilling gis. Ved bestått prøve vil det bli utstedt diplom. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svaralternativ, hvorav ett er riktig svar.

Daglig leder for serveringsbevillingen må ha bestått etablererprøve for serveringssted. Pensum til prøven er basert på materiale fra læreboken: Læremateriell . Den som skal være daglig leder på et serveringsste og servere mat og alkoholfri drikke, må ha bestått etablererprøven. For å få serveringsbevilling, må daglig leder av serveringsstedet ha bestått etablererprøven.

Kravet gjelder også ved skifte av daglig leder.

Kunnskapsprøven om alkohollovgivningen og etablererprøven for serveringsvirksomhet. Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Etablererprøven skal sikre at du som ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning som kreves for å drive . Den som skal være daglig leder på et serveringsste . Styrer ved serveringsstedet må ha gjennomført etablererprøve i serveringsloven for å kunne få serveringsbevilling. Etablererprøven er et opplæringstilbud til de . Kunnskapsprøver om alkoholloven og serveringsloven (etablererprøven) kan tas. Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder ha bestått etablererprøven.

Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). For å få serveringsbevilling kreves det at daglig leder har bestått Etablererprøven for serveringsvirksomhet. Den som skal være daglig leder på et serveringsste må ha dokumenterte kunnskaper om serveringsloven.

Beskrivelse Etablererprøven skal sikre at ansvarlige for et serveringssted har de nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av . Kommunen vil legge til rette for at du kan ta etablererprøven. Opplysninger om kunnskapskrav får du i kommunen. Den som skal være daglig leder på er serveringsste og servere mat og alkoholholdig drikke, må . Serveringsloven bestemmer at styrer ved virksomheter som har serveringsbevilling, skal ha bestått etablererprøven.