Close

Eqs prosedyrer

Extend Quality System (EQS) er en helhetlig løsning for kvalitets- og virksomhetsstyring til bruk. EQS Implementation: Gir trygghet for at prosedyrer er forstått. For en leder er det derfor avgjørende å vite at hver enkelt medarbeider har lest og forstått viktige prosedyrer.

EQS Public kan brukes for å gjøre deler av kvalitetssystemet tilgjengelig for eksterne. Kanskje ønsker du at noen prosedyrer ligger lett tilgjengelig på deres . EQS Implementation gir ledere på ulike nivåer i organisasjonen muligheten til å følge implementering av prosedyrer i organisasjonen. EQS (Extend Quality System) er et verktøy for ledelsesfokusert kvalitetsstyring.

Det samler alle rutiner og prosedyrer med tilhørende . EQS, et elektronisk kvalitetssystem som skal håndtere alle prosedyrer og kvalitetsdokumenter. Det er både et praktisk hjelpemiddel til kvalitet . Ved å velge EQS-dokumenttypen Prosedyre (Fil), kan man gjøre en hvilken som helst fil tilgjengelig for EQS-brukerne. Man velger Prosedyre (Fil) – i stedet for f. Har kjennskap til Katastrofeplan lokal Intensiv Volda, EQS ID: 13239. Eg har sett meg inn i aktuelle EQS-prosedyrer.

PPS – Praktiske Prosedyrer for Sykepleietjenesten. Samlet oversikt – arbeidsprosessbeskrivelser i elektronisk kvalitetssystem (EQS).

Kjenne til prosedyren ”Opptak av legemiddelanamnese og samstemming av legemiddellister” (EQS 17728). Kjenne til rutiner for hvordan innhentede . Prosedyrer som omhandler medisinske og helsefaglige aktiviteter eller prosesser i. PPS-prosedyrer inngår også i vårt opplæringsprogram for. PPS-kunde siden 20og PPS er nå inne som del av prosedyreverket i deres kvalitetssystem, EQS. Helseforetaket har felles kvalitetssystem (EQS) med overordnede prosedyrer og egne prosedyrer inndelt som fagprosedyrer, sykepleie og . I dag eksisterer prosedyrer både i papirversjon og EQS.

Dette utgjør en risiko for forsvarlig virksomhet. Helseforetaket har et forbedringspotensiale i å benytte . Vi holder på med et prosjekt på Ahus med å integrere PPS (praktiske prosedyrer i sykepleietje- nesten), det elektroniske kvalitetssystemet vårt (EQS) og den .