Close

Eksempel på mineraler

Fagstoff: Selv om de forskjellige uorganiske mineralene til sammen bare utgjør en liten del. Eksempler på slike mineraler er kalsium og fosfor. I motsetning til vitaminene er flere mineraler viktige byggesteiner i.

Fagstoff: Mineralstoffer omfatter uorganiske stoffer som kroppen trenger i store mengder, for eksempel kalsium og fosfat, og stoffer som trengs i små mengder, . Mineralene finnes enten naturlig i maten, eller tilsettes i grunnstoff- eller mineralform, som for eksempel kalsiumkarbonat eller natriumklorid. Mange mineraler og sporstoffer er metaller som er livsnødvendige (essensielle) i ørsmå doser, men kan være svært giftige i større doser. Eksempel på mineraler er kalium, kalsium og fosfat, og stoffer som trengs i små mengder, som jern, selen og sink.

De siste kalles ofte sporstoffer fordi de . Dette temaet gir gode muligheter til å bruke nærområdet i læringsprosessen. Mineraler og sporstoffer, uorganiske grunnstoffer som har viktige oppgaver i kroppen og. Eksempler på mikromineraler er jern, selen og sink.

Transcript of Geografi vg- mineraler og bergarter. Copy of Eksempel Geofag – mineraler og bergarter.

Kalsium, fosfat, kalium, svovel, natrium og klor er eksempler på mineraler, mens jern, jo selen og sink er sporstoffer. Vitaminer, mineraler og vann gir ikke energi, men er viktige for at kroppen skal fungere. Vitamin C er for eksempel nødvendig for opptak av jern i tarmen. Eksempel på mineraler funnet ved Evje Mineralsti. Hvis vi trener hardt eller av andre grunner svetter mye, for eksempel hvis det er varmt. Mineralene viser stor variasjon i fysiske og kjemiske egenskaper, som for eksempel farge og hardhet.

Diamant og korund er to av de hardeste mineralene vi . Så godt som alt vi omgir oss med inneholder metaller og mineraler. For eksempel inneholder nær sagt alle smarttelefoner i verden et stykke . Mineraler, eller mineralstoffer, er uorganiske stoffer som kroppen trenger. Eksempler er kalium, kalsium og fosfat som kroppen trenger tilførsel . De andre grunnstoffene i kroppen er uorganiske og kalles mineraler.

Jern og sink utnyttes for eksempel dårlig i en matvare som har et høyt kostfiberinnhol . I geologien brukes mineral på en bergart som er fysisk og kjemisk homogen, for eksempel mineralet kvarts og bergarten granitt. Ett eksempel på mangelsykdom er skjørbuk.