Close

Egenandelstak 2 2017

Frikort for egenandelstak automatiseres fra 1. Fra denne datoen slipper pasientene å søke om frikort. Det kommer automatisk i posten innen tre . Dette ble vedtatt av Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017. Taket for frikort egenandelstak er 9kroner for 2017.

Den planlagte automatiseringen av frikort egenandelstak fra 1. Taket for frikort egenandelstak er 2kroner for 2017. Når egenandelstaket er nåd sendes det automatisk ut frikortvedtak og et frikort til innbyggeren i . Dette innbærer at diagnoselisten fjernes fra 01. Frikort egenandelstak reduseres til kroner 199-. Frikort for egenandelstak ble automatisert 1. Du får frikortet for egenandelstak automatisk i posten innen tre uker etter at du har betalt over 2kroner i egenandeler i 2017. Det er vedtatt å automatisere ordningen med frikort for egenandelstak fra 1. For de private rehabiliteringsinstitusjonene betyr det at de . I egenandelstak inngår også egenandeler for:.

STATSBUDSJETTET 2017: – Kronikerne må betale regningen. Og egenandelstak senkes med 6kroner, fra 26kroner til 19kroner. Fra 20slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Frikort for egenandelstak er automatisert fra 1. Formålet med egenandelstak er å skjerme brukere mot for høye utgifter til.

Beløpet fremgår av forskriften om egenandelstak § 3. Notatet inneholder også forslag om å endre egenandelstak 2-ordningen og å avvikle sykdomslisten fra 1. Rådmannen vil kommentere følgende forslag . Du får frikort egenandelstak uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. I sin utforming vil den automatiske frikortordningen for egenandelstak tak være lik den for . Den tidligere diagnoselisten er avviklet i sin helhet fra 1. Barn under år og personer med godkjent yrkesskade er fritatt for å betale . Fysioterapi, diagnoselisten og egenandelstak 2-ordningen.