Close

Egenandel blå resept 2016

Det er myndighetene, og ikke legen, som bestemmer hvilke legemidler som kan skrives på blå resept. Satser for egenandeler og frikortgrense fastsettes også av . Blå resept sørger for at du som pasient får dekket deler av medisinutgiftene dine av.

Når du har betalt mer enn 8kroner i 20(7kroner i 2016) i et . Blå resept omhandler både legemidler (apotek), næringsmidler og. Kunden betaler en egenandel på prosent, men maksimalt 5kroner (2016) per . Er vilkårene for blå resept oppfylt, betaler brukeren kun egenandel.

VG Nett) Har du medisin på blå resept kan du risikere å måtte betale. I reglene heter det at dersom du får medisiner på blå resept, må du betale en egenandel på prosent av. En blå resept brukes som regel hvis du trenger medisin eller medisinsk utstyr i lengre tid. Du betaler egenandel på av beløpet, men ikke mer enn 5kroner per resept.

Medisiner og refusjon Blå resept Legemidler som helt eller delvis betales av. Når du har fått en blå resept betaler du en egenandel på av reseptbeløpet,. Du betaler egenandel for medisin på blå resept til du når grensen for å få. Ved forskrivning av legemidler på blå resept, skal legen påse at krav om tre måneder er oppfylt. Egenandelen for legemidler, næringsmidler og spesielt medisinsk . Fra nyttår fritas minstepensjonister blant alders- og uførepensjonister for egenandel på medisiner på blå resept.

Du må betale en egenandel hver gang apoteket utleverer medisiner på blå resept. Egenandelen er av reseptbeløpet, men ikke mer enn . Blå resept – forhåndsgodkjent refusjon, Hva er blå resept, hvilke . Blå resept sørger for at du som pasient får dekket . Du betaler egenandel for medisin på blå resept til du når grensen for å få frikort. Minstepensjonister skal ikke betale egenandel for medisin på blå resept.

Hvis din skattbare nettoinntekt før særfradrag er mindre enn G ( i 201 kr 1136), . Mange tror at blå resept betyr at det er gratis, men slik er det ikke. Egenandelene øker i sum tilsvarende forventet prisvekst. For blå resept endres den prosentvise egenandelen fra til prosent fra 1. Legemidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept finansieres av folketrygden og pasientene.

Egenandelstak ble innført i 19og omfatter egenandeler for:.