Close

Demens behandling

Tema: Geriatri – Demens er en fellesbetegnelse på en rekke sykelige tilstander i hjernen som er kjennetegnet ved ervervet kognitiv svikt, svikt av emosjonell . Dessverre finnes det ingen behandling som helbreder demens, men det finnes legemidler som kan virke symptomlindrende. Utredning og behandling av demens i allmennpraksis.

Her finner du mer informasjon om hva demens er, symptomer, forebygging, sorg-. Publikasjoner, Mange sykdommer kan forebygges og behandles med fysisk . Demens er en kronisk og ofte gradvis forverrende sykdom i hjernen som fører til tap av intellektuelle funksjoner. Behandling; Hvordan er langtidsutsiktene?

Demens er en kronisk og ofte gradvis forverrende sykdom i hjernen. Demens fører til redusert evne til å ta omsorg for seg selv. Personen som rammes blir sykere ettersom tiden går og blir etter hvert mer og mer avhengig av hjelp . Noen av symptomene ved demens kan behandles med legemidler.

Det fins i dag fire antidemenslegemidler: Aricept, Exelon, Reminyl og Ebixa . Alzheimers sykdom er den vanligste formen for demens. Vaskulær demens skyldes hjerneslag eller hjerneblødning. Behandling av vaskulær demens dreier seg om å forebygge årsakene til at . Tidlig diagnose kan legge grunnlaget for effektiv behandling.

Nå legger forskerne grunnlaget for å kunne gripe . Demens med Lewy-legemer og Alzheimers sykdom har mange. Det finnes ikke medisiner som kan behandle eller kurere demens med . Demens er en kronisk og ofte gradvis forverrende sykdom eller skade i. Gå til Medikamentell behandling – Revurdering av igangsatt behandling bør gjøres jevnlig,. Demens – symptomer, utvikling og behandling. Demens er en fellesbetegnelse på en rekke sykelige tilstander i hjernen.

Alzheimers sykdom som er den vanligste, vaskulær demens, alkoholbetinget. Omsorg og ansvar for og behandling av demente stiller derfor store krav til . Den vanligste demenssykdommen er Alzheimers. Jo tidligere man oppdager sykdommen, jo større er sjansene for å starte behandlingen i tide, og dermed . Legemidler kan brukes i behandling av demens. De legemidlene vi har idag kan ikke stoppe eller rette opp i sykdommen, men de kan bremse utviklingen av . Demens kan i liten grad forebygges, og hittil har vi stått nokså hjelpeløse når det gjelder aktiv behandling av tilstanden.

Dette er trolig de mest belastende symptomene ved demens og har avgjørende. Smerter og lindrende behandling ved demenssykdom.