Close

Døde av aids i norge

Søsteren, Anne Stein, forteller om broren som døde av aidsrelatert. Gå til I Norge – Den døde skal har vært en homofil mann på år fra Larvik. Det var per september 19registrert fire personer i Norge med AIDS. Totalt er det ved nyttår 20diagnostisert 3hivpositive i Norge, 6menn og 7kvinner.

Om lag 6personer er døde av aids i Norge. Det var bare snakk om tid før Norge også ville få sitt første tilfelle. Og da aidssyke Erik Gundersen døde høsten 198 ble han lagt i dobbel . De første som ble rammet av aids var homoseksuelle menn. I Norge var den første som vi vet døde av aids en heteroseksuell sjømann. I februar i år var det år siden 16-åringen Odd Kåre Rabben døde av aids.

Statens institutt for folkehelse overvåker hivsituasjonen i Norge og fører statistikk over diagnostiserte hivtilfeller her i landet. Statistikk over hiv i Norge finnes på folkehelsas hjemmesider. I USA begynte menn å dø av aids allerede i 198 og Frøland hadde. I Norge gikk sykdommen i begynnelsen under navnet homsepesten. AIDS (ervervet immunsvikt syndrom) er diagnosen som brukes ved langtkommet hivinfeksjon med. I 20var det diagnostisert 56HIV-positive i Norge.

Queen-vokalisten Freddie Mercury døde i 199 i en alder av år. Rundt millioner døde av AIDS samme år. Hva Norge angår, har tallene på smittede holdt seg relativt lave og stabile. Jeg kan se på fotografier av gamle venner og aids-aktivister.

Også i Norge har mange lidd en grusom død i ensomhet, hvor nærmest. På 80-tallet var hiv og aids noe nytt, og samtidig som man ikke visste . Samme år døde omtrent millioner mennesker av aids i dette. Ved utgangen av 19var det totalt meldt 6aids-syke til Folkehelsa, 4av disse er nå døde. Totalt er 1millioner døde av aids i verden, . Hvor mange som lever med hiv i Norge er imidlertid ukjent siden noen er døde eller har forlatt landet. Andelen AIDS relaterte dødsfall per år er et anslag, basert på tilgjengelige tall om utbredelsen av hiv smitte blant befolkningen, både barn og voksne.

Man anslår i dag at mellom og av de som ble rammet døde av. Første aidstilfelle i Norge ble diagnostisert i januar 1983. På denne tiden var homoseksualitet fremdeles kriminalisert i Norge. Hvis vi tar utgangspunkt i at vi blir født med vår .