Close

D vitamin nivå i blodet

Vitamin D er viktig for å forebygge rakitt (deformerte knokler),. Flere studier har funnet en sammenheng mellom lavt innhold av vitamin D i blodet og økt. Det er omdiskutert hvilket nivå av vitamin D som er optimalt og når og hos.

Konsentrasjonsforskjellen i blodet mellom 25-OH-vitamin D₃ og 1 . I de fleste andre land gis langt større doser d-vitamin enn det som er standard i Norge. Hvis det på forhånd foreligger sykelig forhøyede nivåer (for eksempel ved hyperparathyreoidisme), kan det . Minst hver tredje nordmann har for lavt nivå av D-vitamin i blodet.

I kalde, mørke Norge har over halvparten av oss for lave vitamin D-nivåer, og problemet øker betraktelig i. Vitamin D regulerer kolesterolnivåene i blodet. Det finnes også studier som viser at personer med veldig lavt vitamin D-nivå i blodet har økt risiko for tykktarmkreft. Dessuten er det forsket på sammenhengen . Hva skjer ved for lavt kalsiumnivå i blodet?

Det aktive vitamin D fører til at blodets innhold av kalsium stiger. Dette gir antakelig en pekepinn om optimale D-vitamin-nivåer.