Close

Blodtrykk undertrykk

Høyt blodtrykk øker risikoen for å utvikle sykdommer i hjerte, hjerne og. Høyt blodtrykk, hypertensjon, skyldes et samspill av mange faktorer. Undertrykket er trykket i pulsårene mellom hjerteslagene – det diastoliske trykket.

Pasientinformasjon › Hjerte og karBufretLignendeVed lett forhøyet blodtrykk kan mange redusere dette ved livsstilsendringer. Er overtrykket over 1eller undertrykket er over har du høyt blodtrykk. Undertrykket er trykket i arteriene mellom hjerteslagene, altså når hjertet hviler.

Dette trykket kaller vi det diastoliske trykket.

Ubehandlet vil høyt blodtrykk kunne gi alvorlige komplikasjoner. Vi måler to trykk, det systoliske, overtrykket, og det diastoliske, undertrykket. Leger sier vanligvis at du har høyt blodtrykk hvis overtrykket er 1eller høyere eller undertrykket er eller høyere. Et høyt blodtrykk medfører økt risiko for slag, forstørring av hjertet og hjerte-kar. Før hadde man fokuset på undertrykket, det diastoliske. Kombinasjonen av såpass høyt overtrykk og såpass lavt undertrykk fremstår.

Man definerer høyt blodtrykk dersom blodtrykket er høyere enn . Gå til Hva betyr overtrykk og undertrykk? Undertrykket er det trykket som er inne i blodåren når hjertet hviler.