Close

Blodprosent tabell

Mange kjenner til uttrykket blodprosent. Når vi skal finne blodprosenten, er det hemoglobin vi måler. Ved hjelp av en tabell kan mengden Hb omregnes til .

Hei, jeg har tatt en del blodprøver iforb. Min blodprosent var på så jeg måtte ta jern. Har ikke måttet det i tidligere svangerskap.

BlodprosentBufretLignendeBlodprosent er et begrep som tidligere ble mye brukt for konsentrasjon av hemoglobin i blodet.

Blodprosent, konsentrasjonen av hemoglobin (målt som gram per 1ml blod) uttrykt som prosent av en normalverdi. Alternativt navn: Hemoglobin, ”blodprosent”, Hb, Hgb. MÅLING: Det kan være lurt å måle blodprosenten dersom en over lengre tid. Jeg har ok blodprosent ment lavt jernlager – som stadig synker . Jernmangelanemi oppstår når lagrene er så små at kroppen ikke klarer å produsere nok Hemoglobin til å opprettholde en normal blodprosent. Hemoglobin er synonymt med det som kalles blodprosenten.

Ved hjelp av en tabell kan mengden Hb omregnes til prosent.