Close

Blå resept elektronisk

Dersom du får en elektronisk resept, skjer dette automatisk når legen legger inn. Ved hjelp av elektronisk ID kan du selv gå inn for å sjekke egenandeler betalt for legemidler, hos lege, psykolog, poliklinikk, . Blå resept sørger for at du som pasient får dekket deler av medisinutgiftene dine av staten dersom du har alvorlig og langvarig sykdom.

Mine resepter er en internettbasert tjeneste som tilbys av Direktoratet for e-helse. Tjenesten gir deg som har fått en eller flere elektroniske resepter (e-resepter) . Utgifter til blå resept inngår i ordningen med frikort, og blir registrert elektronisk. Det betyr at hvis du betaler mer enn egenandelstak får du automatisk tilsendt . Du må kvittere når du mottar medisin på blå resept. Blå resept omhandler både legemidler (apotek), næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell. Ved elektronisk resept skjer datering og signering elektronisk.

Måle- og administrasjonsutstyr på blå resept fra 1. Alle refusjonskrav sendes derfor nå inn på vanlig måte i den elektroniske oppgjørsordningen. Hvis vilkårene for å skrive legemiddelet på blå resept ikke er oppfylt, må hvit resept benyttes. Du kan eventuelt vurdere om det er grunnlag for å søke Helfo om . Blå resept er resept på medisiner der folketrygden dekker noe av .

Pasienter med gyldig blåresept fra før overføringstidspunktet kan benytte denne ved. HFene skal sendes elektronisk på fastsatt meldingsformat. Bandagistformidler og leverer alle produkter som kan tas ut på blåresept. Det vil si at legen gjør klar resepten og sender den elektronisk til en sentral . Alle typer resepter kan hentes ut hos våre sykehusapotek. Hva det koster for deg å ta ut legemidlene du har fått foreskrevet av lege avhenger av hvilken type . Blåresept for midler som gir refusjon av store deler av utgiftene fra NAV.

Helsenettresept er når resepten er elektronisk overført fra legen til apoteket med . Posts about blå resept written by bubblesoflife. Innsending og lagring av elektroniske resepter. Ved reseptbestilling er det viktig å gi oss info om:.

Etter at vi fra november 20har fått eResept (elektronisk resept) koster ikke reseptbestilling noen verdens ting, . Språkspalten – Blå resept og blåresept brukes om hverandre. Forskrives sykepleieartiklerne dine på blå resept betaler staten mesteparten av. Legen gjør klar resepten og sender den elektronisk til en sentral database . Begrepet blå resept kommer av at denne typen resepter tidligere var blå på farge.

Fargen på reseptene er nå som oftest hvite, fordi resepter skrives elektronisk.