Close

Bidragsordningen

Blå resept, hvit resept og bidragsordningen. Dersom du har en alvorlig og langvarig sykdom, kan staten dekke utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk . Bidragsordningen kan gi deg refusjon av utgifter som overstiger kr 182- for legemidler på hvit resept, uavhengig av sykdom (2017). Det ytes bidrag til utgifter til de formål som er nevnt i forskriften og som ikke dekkes av annen lov. Det må i noen tilfeller godtgjøres ved erklæring fra lege at . Bidraget er av utgiftene som overstiger et minstebeløp pr kalenderår. Stønad gis etter blåreseptordningen eller bidragsordningen (hvit resept).

Legemidler brukt i kommunale omsorgsboliger og i fengsel faller . Bidragsordningen for prevensjon til unge kvinner er utvidet til å inkludere både spiral og p-stav, noe som vil gjøre spiral og p-stav gratis eller . Høring – om endringer i bidragsordningen (folketrygdloven § 5-22) og blåreseptforskriften. Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II. Med bidragsordningen kan du få dekket av utgifter over 17kroner per kalenderår til medisiner på hvit resept som ikke dekkes av . Bidragsordningen: Med bidragsordningen kan du få dekket av utgiftene som overstiger 17kr i kalenderåret (2016) til medisiner på hvit resept som ikke . For fullstendig informasjon henvises til rundskriv til § 5-22. Dette er en bidragsordning for pasienter med store utgifter til visse helsetjenester.

Er det mulig å få dekket av medisinkostnadene igjennom bidragsordningen?

Har prøvd å lese loven om bidragsordningen, men synes det . Xiapex som brukes i privat klinikk kan dekkes etter bidragsordningen, §5-2 uavhengig av diagnose innenfor godkjente indikasjoner. PASIENTINFORMASJON om bidragsordningen §5. En bidragsordning for pasienter med store utgifter til helseformål.

Prevensjon til jenter i alderen 16–år: P-stav og spiraler inkluderes i bidragsordningen. Stortinget har vedtatt å inkludere p-stav, . Bidragsordningen, som langt fra alle har kjent til, har gitt en mer tilfeldig dekning av utgifter. Blåreseptordningen, med tydeligere vilkår og . Bidragsordningen fungerer slik at det trekkes fra en viss sum for hvert år prevensjonsmiddelet varer før du fyller år. Høring – Endringer i bidragsordningen og blåreseptforskriften.

Du kan i noen tilfeller få dekket utgifter til medisiner på hvit resept gjennom bidragsordningen (HELFO).