Close

Besøkstid haukeland sykehus

Frisørsalongen er open for både pasientar, pårørande, tilsette og andre. Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus. Haukeland universitetssjukehus har om lag 12. Besøkstider ved Nevrokirurgisk overvakingsavsnitt (NOVA). Hvordan er det med besøkstidene på kvinneklinikken ved Haukeland Sykehus når man ligger på barsel? Sykehuset Østfold Kalnes innfører fast visittid på fødeavdelingen.

Oversikt over avdelinger, telefon- og besøkstider. Vårt sykehus er plassert i Ulriksdal, like i nærheten av Haukeland sykehus. Jeg ble litt betenkt bakerst i hodet; historiene om Haukeland er sikkert. Jeg besøkte henne dagen etter, utenom offisiell besøkstid selvfølgelig.

Jeg tok på meg den sykehuslige minen; bekymret, men følte meg straks dum. Noen som vet besøkstiden på kk, haukeland sykehus? Nå er det besøkstid i et annet lan Haukeland – så nærme men likevel så langt unna.