Close

Apocillin 660 mg bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt . TABLETTER, filmdrasjerte 1mg, 3mg, 6mg og g: Hver tablett inneh. Purulent sinusitt: Voksne: 1-tabletter (6mg-g) × 3-i 7-dager.

For flere år siden fikk jeg forskrevet APOCILLIN 6mg 2+2+pr dag. Jeg fikk da følgende bivirkninger: -Sterke, nesten spasmelignende . De vanligste bivirkningene er kvalme og mindre gastrointestinale forstyrrelser med løs. Har vært tvunget til å ta livet med ro grunnet lungebetennelse.

Har fått streng beskjed om å ta hele kuren, . Det vanligste når det gjelder bivirkninger på Apocillin er diare. Vet dere hvilke sykdommer apocillin hjelper mot? TABLETTER 1mg, 3mg, 6mg og g: Hver tablett inneh. En typisk voksendose på 6mg (million enheter) gir.

Pasienter som får gastrointestinale bivirkninger av penicilliner, som for . Vedrørende antibakterielt spektrum, indikasjoner, bivirkninger,.