Close

Ahus avdelinger

I oversikten finner du avdelinger som tilbyr pasientbehandling, samt administrative. Akutt2 A, Akutt- Akershus universitetssykehus, Akutt- Akershus universitetssykehus . På Nordbyhagen finner du de fleste av sykehusets avdelinger og sykehusets ledelse.

Akershus universitetssykehus arrangerer 1-dags fødselsforberedende kurs for blivende foreldre. OCH ortopedi på A-hus universitetssykhus. OCH ortopedi AS er stolte av å ha A-hus som samarbeidspartner. Sammen gjør vi vårt beste for hjelpe deg med .

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er lokal- og områdesykehus for 40innbyggere fordelt på Romerike, Follo, tre bydeler i Oslo og Rømskog. Akershus universitetssykehus (forkortet Ahus) ligger i Lørenskog utenfor Oslo og er lokal- og. Steder hvor Akershus Universitetssykehus har avdelinger. Akershus universitetssykehus (Ahus) har et opptaksområde på nærmere 40mennesker og dekker . Akershus universitetssykehus Avdeling for Infeksjonsmedisin, adresse, telefon, telefaks, e-post, kart. Akershus universitetssykehus Avdeling for fordøyelsessykdommer, adresse, telefon, telefaks, e-post, kart. Etter flere års forberedelser er nå også avdeling for patologi på Ahus klar for akkreditering.

Avdelingen satser høyt og har fått godkjent . Ahus kan motta henvisninger til både somatikk og psykiatri fra Infodoc, Profdoc Vision,.

Her finner du lenker med informasjon om hver enkelt avdeling i Ahus. Intervjuene og spørreundersøkelsen var entydige for at det ikke er god nok fortløpende journalføring ved ortopedisk avdeling, Ahus. Vil du være med å utvikle vår nye kliniske avdeling? Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er lokal- og områdesykehus for 4000 . Den første dagen du kommer blir du hentet nede hos vakta av noen ansatte på avdelingen.

Når du er på avdelingen har du ett møte med en . Diakonhjemmet Sykehus tok i mot de første AHUS-pasientene 6. Slideshow: Noen av Bildene fra Fotokonkurransen i 20- alle bilder med lag-navn og avdeling finner du her ​​Hvert år arrangerer Velferdslaget JAhus-jakten . Vår oppfatning er at ledelsen ved Ahus ikke fremstiller alle sider ved saken. Men Ahus sin HR-direktør (t.v. på bildet) er ingen pusekatt. Det var ingen enhetlig HR-organisasjon, men mer løsrevne avdelinger. Kunnskaps- senteret og Akershus universitetssykehus (Ahus) har inngått en samarbeidsav-.

Slik så barneavdelingen på Ahus ut da sykehuset var nytt i 2008. Barne- og ungdomsklinikken til voksen-avdelinger. Det er stor forskjell på hvor lett de geriatriske avdelingene får rekruttertPå Ullevål strømmer søknadene inn, mens Ahus i flere år har forsøkt å . Barnehage har avdelinger med mulighet for å øke til avdelinger. See who you know at Akershus universitetssykehus, leverage your professional. Ved Gastrokirurgisk avdeling ved Akershus universitetssykehus har vi valgt å . Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus er blant landets største.

Avdeling for habilitering er en av seks avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken.