Close

Burot utbredelse

Burot er viltvoksende i Europa, Asia, Nord-Afrika og Nord-Amerika. I Norge er burot vanlig nord til Lofoten, sjelden lenger nord. De pollentypene som har størst betydning ved allergi i Norden kommer fra tresortene bjørk, or og hassel, fra forskjellig type gress og fra ugressplanten burot.

Som andre malurter er burot vindpollinert og pollen fra denne planten er fryktet av mange pollenallergikere. Burot er vanligst på Østlandet, men finnes over store deler av landet. ForRund Apertur: Trikolporat Overflate: Echinat. Utbredelse: Hele landet, vanligst på Østlandet, minst vanlig lengst nord .

Burot er ikke så bitter som malurt, mer aromatisk, og har også . Berg og tørre bakker, på avfallsplasser og havstrender. Burot er blitt et ugras og finnes nå oftere ved dyrket mark og på . Burot tilhører den biologiske gruppen flerårig stedbundne ugras med rotstokk. Den voksne planten er – m høy, med tykk, treaktig rotstokk. Norsk utbredelse er (iflg i forbindelse med pollenallergi (den er vindpollinert og byr på allergiproblemer omtrent på samme måte som burot). Eksempler på allergenkilder i luften er husstøvmid dyrehår, pollen fra trær (særlig or, hassel og bjørk), gress og burot, i tillegg til . Burot er en av de plantene som har størst pollenproduksjon sammen med blant annet.

Nord-Trøndelag, men den har størst utbredelse på Østlandet.

Samtidig blir pollensesongen lengre og bjørka øker i utbredelse. I tillegg kommer pollen fra Salix (selje, vier og pil) og burot. Gress er på grunn av sin store utbredelse den planten i Europa som oftest utløser. Burot er arten som normalt har avsluttet pollensesongen, i hvert fall i. Et varmere klima vil også føre til en større utbredelse av løvtrær i Norge . Burot er et flerårig ugras som har fått større utbredelse de siste årene og forårsaker. Det fins få effektive strategier for bekjemping av burot på udyrka mark.

Paprika og selleri kryssreagerer både med bjørk og burot. Husstøvmidd trives best i fuktig miljø og middallergi er derfor mest utbredt i kyststrøk.