Close

Syfilis behandling historie

Det var særlig kongelige og adelige som fikk syfilis på grunn av sine. Du kan lese hele historien om den moteriktige syfilissykdommen i Historie nr. Historien om syfilis behandling er preget av århundrer med stort sett ineffektive og ofte farlige behandlinger.

En trygg og effektiv behandling for sykdommen ikke . Hvis syfilis behandles senere enn måneder etter smitten, vil prøvene forbli positive resten av livet. Lavgradig feber, hodepine og generell sykdomsfølelse er vanlig. Bakteriene tåler ikke høy temperatur, og av den grunn ble syfilis tidlegere forsøkt behandlet ved .

Historien om syfilis behandling er præget af århundreders mest ineffektive og ofte farlige behandlinger. Den forsvant ut av psykiatrien da man i 1950-åra begynte å behandle syfilis med penicillin. Malariainfisert blod ble sprøytet inn i pasientene for . I Danmark blev syfilis udbredt især i 1800-tallet. En urinprøve fra en syg kvinde undersøges, og salve smøres på en syg mands hud.

Syfilis (lues venera eller morbus gallicus) er en seksuelt overførbar sykdom. Den er i dag sjelden i Norge og kan behandles med antibiotika, . Syfilis har vært en del av menneskets historie gjennom flere årtusener,.