Close

Struma lavt stoffskifte

Struma er en forstørrelse av skjoldbruskkjertelen som gjør at det oppstår en hevelse på halsen. Forstørrelsen kan omfatte hele kjertelen eller deler av den. Tregt bevegelsesmønster og langsomme reflekser; Struma i prosent av tilfellene.

Det kan føre til alvorlig lavt stoffskifte (hypotyreose) som i en. Ved lavt stoffskifte vil man ved prøver påvise et høyt nivå av TSH – som er . At det foreligger et struma forteller oss ikke hva slags sykdom eller tilstand som forårsaker det. Tilstanden kan gi både forhøyet og for lavt stoffskifte.

Mange kvinner har lavt stoffskifte uten å vite det. Andre symptomer er struma (forstørret skjoldbruskkjertel), muskel- og leddsmerter, hovne . Struma betyr rett og slett at skjoldbruskkjertelen er for stor. Fysiologisk struma; Høyt stoffskifte (hypertyrose); Lavt stoffskifte (hypotyreose) . Ofte får man diagnosen hypotyreose (lavt stoffskifte)etter alt det du har vært i . Struma kan forekomme både ved høyt og lavt stoffskifte.

Den kan også være forstørret ved andre tilstander, blant annet ved godartede svulster. Sykdommen, hypotyreose, eller lavt stoffskifte, er en sykdom i. For lavt stoffskifte kalles også myxødem, hypotyreose, hypothyreose eller.

For lavt nivå av vitamin D griper direkte inn i stoffskiftet, og kan gi mange av de samme. Goitrogener kan føre til struma (goiter) og dermed redusert funksjon i . NO: Lavt stoffskifte er mer vanlig enn høyt stoffskifte. Opplevelse av ubehag nederst på halsen, svelgevansker; Struma hos et mindretall.

Ved lavt stoffskifte går alt tregt, ved høyt stoffskifte går ting for fort, sier lege ved. En del utvikler struma – en hevelse nederst på halsen. For når jeg leste om struma på internett kom det info om stoffkiftet, og i den.

Så da mener du at symptomene på lavt stoffskifte kommer av at . BufretLignendeDer finnes tre forskjellige sykdommer med for høyt stoffskifte, struma diffusa. Lithium) samt lavt og høyt jodinntak i noen tilfeller kan . Lavt stoffskifte, eller hypotyreose, skyldes nesten alltid en svikt i. Forstørret skjoldbruskkjertel (struma) er også vanlig. En forstørret skjoldkjertel kalles struma, og man skjelner mellom ensartet.

Både operasjon og radioaktiv jodbehandling kan føre til at man får for lavt stoffskifte. Ultralyd er en trygg undersøkelse uten røntgenstråler eller andre bivirkninger. En annen studie sammenliknet stoffskiftet hos 68-åringer i Danmark og på Islan og fant flere tilfeller av struma og forhøyet stoffskifte ved lavt inntak av jo .