Close

Østbyen ukeplan

På fronter vil du finne skolens ukeplaner. Direkte inn på åpent fronter rom med bare ukeplanene. På skolen jobber det cirka ansatte, og de ansatte på skolesvømmingen tilhører Østbyen skole.

Skolen ligger i østre del av Bodø sentrum med kort vei til blant . For barn som har et annet morsmål enn norsk, er Østbyen skole og Hunstad barneskole mottaksskoler. Informasjon til foresatte om evaluering av skolefritidsordningen (SFO) i Bodø kommune. Et godt samarbeid mellom hjem og skole er en viktig forutsetning for at .

FAU ved Østbyen skole vil være en aktiv samarbeidspartner som krever medbestemmelse for å sikre et optimalt læringsmiljø for våre barn. Kreativ uke årlig med temaer fra lokalmiljøet. Dagsrytme ved Østbyen sfo Åpner daglig klokken 07.

Barna kan gjerne spise medbrakt frokost fram til 08.