Close

Rs virus hos vuxna

RS-virus (RSV), i första hand ses som en orsak till sjukdom hos spädbarn och barn, som ofta drabbar äldre och hög risk vuxna lika mycket som . RS-viruset ger förkylningsliknande symptom hos vuxna men kan drabba små barn mycket allvarligt med andnöd och svår hosta. Oftast så är viruset inte farligt men för små barn kan det i undantagsfall vara livshotande.

RS-virus (RSV) är ett mycket vanligt virus som leder till milda symptom hos vuxna och äldre friska barn. Det kan vara allvarligare hos unga spädbarn, . Anonym (RS-virus?) skrev 2013-01-15:22:följande:. RS-virus hur påverkar en gravid o bebisen när den födds?

RS-virus hos barn – 11Vårdguiden – sjukdomar, undersökningar. RS-virus är en förkortning av respiratoriskt syncytialvirus. Vuxna eller äldre barn får en vanlig förkylning. RS-virus kan orsaka svår sjukdom hos barn under två år. För vuxna och äldre barn yttrar sig infektionen oftast som en vanlig förkylning. Det är en extra intensiv säsong för RS-viruset varnar läkare.

Ett virus som oftast märks som en vanlig förkylning hos friska vuxna – men som kan . RS virus infektioner påverkas inte av hur man lever under graviditet.