Close

Pegylert interferon

En ny multisenterstudie med såkalt pegylert interferon- α 2b og ribavirin, der man ønsker å se om tre måneders behandling er tilstrekkelig for pasienter med virus . Pegylert interferon er et interferon-molekylet med polyetylenglykol (PEG) som er festet til den. Tilsetning av PEG til interferonmolekylet .

Bytte mellom ikke-pegylert og pegylert interferon er ikke studert. Tidligere har kronisk hepatitt C blitt behandlet med pegylert interferon og ribavirin, med eller uten tillegg av en proteasehemmer. Standardlegemidlene som brukes mot hepatitt C kalles pegylert interferon og ribavirin. De virker hos mer enn halvparten, og hos av med genotype eller 3.

Bestillerforum RHF ber om at det utføres en hurtig metodevurdering på Pegylert interferon beta-1a (Plegridy), samtidig som medikamentet . Bestillinger fra Bestillerforum for regionale helseforetak i . Peptid reseptor radionuklid terapi (PRRT). Normoterm ekstrakorporal bevaring av hjerte for transplantasjon . Pegylert interferon er interferon-molekylet bundet til polyetylenglykol. Tilsetningen av PEG til interferon, interferon-molekylet kan bli langsomt . Tidligere har kronisk hepatitt C blitt behandlet med pegylert interferon (pegINF). Genotype 2: Pegylert interferon og ribavirin til pasienter år uten cirrhose.

Interferon og ribavirin derimot forskrives fortsatt etter forskrift om stønad til dekning av.

De fleste bør tilbys behandling, men kombinasjoner med interferon er . Tidligere er kronisk hepatitt C-infeksjon blitt behandlet med pegylert interferon og ribavirin, med eller uten tillegg av en proteasehemmer . Pegylert interferon alfa (pegIFN) og ribavirin har vært standardbehandling, men er i ferd med å bli erstattet av . Kombinasjonsbehandling, som er mer effektiv enn interferon eller ribavarin, er for tiden den første anbefalt behandling for å fjerne hepatitt C. Topp Boston-baserte ekspert på leversykdom gir terapi oppdatering for viral hepatitt A, hepatitt B og hepatitt C. Pegylert interferon-alfa er et antiviralt medikament administreres som første-linje, det vil si i pasienten behandles for første gang. Kronisk Hepatitt C behandles i dag med pegylert interferon kombinert med Ribavirin. Avhengig av hvilken undertype Hepatitt C virus du har og hvordan du . Før oppstart av behandling med IntronA bør resultater fra kliniske utprøvninger der IntronA sammenlignes med pegylert interferon tas i betraktning (se pkt. ). Anbefalt behandling for pasienter over år og pasienter under år med cirrhose.