Close

Oppkast diare svimmel

Hadde for første gang i mitt voksne liv magesyke mandag. Var kjempekvalm hele natten, før jeg spydde i 6-tiden om morgenen. Typisk for akutt mage-og tarminfeksjon er oppkast, diare, magesmerter og feber.

Nøyaktig hvilken bakterie, virus eller parasitt som er årsaken til . Forårsaket av flere ulike virus, er magen influensa oftest preget av diaré, kvalme og oppkast ledsaget av svimmelhet og tretthet. Dette er en vanlig årsak til diaré og oppkast. Kvalme og oppkast kan skyldes mange forskjellige sykdommer og bør vurderes sammen med øvrige symptomer for å avdekke den.

Diaré (ofte med magesmerter og oppkast) skyldes gjerne at det er spist mat som er . Legene oppfordrer til å ta signalene på slike smertefrie hjerteinfarkt alvorlig. Disse inkluderer slapphet, kvalme, oppkast, svimmelhet, økt puls . Noen kan også oppleve kvalme, oppkast og diaré. Tidlige symptomer er sterk tretthet, svakhet og svimmelhet, gjerne fulgt av at man ser . Svimmelhet er vanlig, og som regel ufarlig.

Det kan oppleves som om verden går rundt, eller som om man selv er i bevegelse.