Close

Norges største kommuner etter folketall

Etter Schei-komiteens arbeid ble en rekke kommuner lagt ned og slått. Den minste kommunen er Utsira med 2innbyggere og den største er Oslo med 658 . Liste_over_Norges_største_tettstederBufretLignendeDette er en liste over de største tettstedene i Norge, slik SSB definerer dem. Noen kommuner har flere tettsteder inne blant de 1største.

I noen tilfeller er det relativt store avvik mellom tettstedsbefolkningen etter SSBs definisjon og det . I Norge er det 4kommuner, og mange av SSBs statistikker har tall for. Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske .

Kommunenummer, Kommunenavn, Folketall 201 Areal km Folketall per km2. Kommuner og fylker deles ofte inn etter hvilke som er størst i areal. Til sist, denne lista viser de største by kommunene ordnet etter areal 1. ANDEL KOMMUNER MED FÆRRE ENN 50INNB, PST, PST.

KOMMUNER I NORGE FORDELT ETTER INNBYGGERTALL 20PST . Av en befolkning i Norge på millioner bor omlag millioner i kommuner. En liste over norske kommuner man kan rangere etter folketall . Størrelsen på Kongeriket Norge: Fastlands-Norge: 323. Torsdag formiddag la Forbrukerrådet fram resultatet etter å ha undersøkt.

De aller største kommunene kommer best ut, og resultatene faller med.