Close

Myggmiddel deet

DEET har vært brukt i flere tiår og er den vanligste ingrediensen i myggmiddel verden over. I Norge brukes det i mange ulike produkter. Spray med DEET som gir optimal beskyttelse mot mygg- og flåttbitt. Kraftig myggmiddel som beskytter mot mygg i opptil åtte timer og flått i opptil fire timer.

Myggmidler inneholdende DEET er trygge i bruk når bruksanvisningen følges. Cactuzproduktene inneholder ingen potensielt allergifremkallende luktstoffer eller . Selv om det ikke er lov å ta med myggmiddel som inneholder mer enn prosent DEET, har ikke KLIF noen målrettet kontroll på dette. Noe av innholdet i myggmidler kan føre til forgiftning. Myggmiddel med eteriske oljer; Myggmidler med med dietyltoluamid – DEET; Myggmidler med pyretriner . Vi har nå fått inn myggmiddel med DEET. Det har tidligere ikke vært lov til å solgt dette i Norge, men det er nå åpnet opp for det.

Mange av insektmidlene i handelen, inneholder DEET (dietyltoluamid). DEET er farlig ved svelging og irriterer øyne og hud. Det finnes mange myggmidler på markedet, og noen av disse inneholder DEET (dietyltoluamid) som er et mye brukt stoff i insektmidler både i Norge og i resten . Testen av myggmidler ble mindre smertefull enn fryktet.

Moderne myggmidler er nemlig så effektive at det er langt mellom hvert stikk!

I Norge manes jevnlig til forsiktighet med bruk av myggmidler generelt og midler som inneholder dietyltoluamid (DEET) spesielt.