Close

Livmorhalskreft dødelighet

På verdensbasis er livmorhalskreft den tredje største kreftform som rammer kvinner. Livmorhalskreft skyldes primært smitte med Humant Papillomavirus (HPV) . Livmorhalskreft utvikles oftest langsomt over 10-år.

Hvis sykdommer får lov til å spre seg, er dødeligheten høy. Hvis dette skulle føre til livmorhalskreft,har jeg fått inntrykk av at jeg skal. Jeg tenkte verken død eller begravelse – jeg tenkte kamp.

Livmorhalskreft er den tredje vanligste kreftformen i verden for kvinner, hvor prosent av tilfellene er i u-land uten masseundersøkelsesprogram.

Livmorhalskreft, cervixcancer, er den tredje hyppigste kreftform hos kvinner i aldersgruppen 15-år, og den nest hyppigste kreftform hos kvinner under år. I Norge har innføringen av screening mot livmorhalskreft, sannsynligvis. Dødeligheten av livmorhalskreft er halvert.

Gynekologen påviste en rød flekk på livmorhalsen, men ingen blinkende varsellamper lyste enda. Hun fikk beskjed om å komme igjen om et . Originalartikkel – Livmorhalskreft er en av de få kreftformer der forekomst og dødelighet har vært fallende de senere tiår.