Close

Kronisk forstoppelse

Langvarig forstoppelse kalles ofte kronisk eller funksjonell forstoppelse. Hvis du lider av langvarig forstoppelse, vil du ganske sikkert kjenne igjen symptomene . Det finnes ikke noen enkeltdefinisjon på kronisk forstoppelse, men American College of Gastroenterology (AGG) karakteriserer det som utilfredsstillende .

Forstoppelsen kan kalles kronisk når du ikke har avføring mer enn to ganger per uke i minst to uker. Legen kan som regel stille diagnosen ved å stille deg . Kronisk forstoppelse og irritabel tarmsyndrom (IBS) er ufarlige og meget vanlige tilstander hos barn og unge. Avføringslekkasje er ikke fullt så vanlig, men ikke .

Polyetylenglykol er trolig bedre enn laktulose i behandling av kronisk forstoppelse og svært hard avføring. Har siden siste fødsel for år siden vært kronisk plaget med forstoppelse. Jeg er nok arvelig belastet, men jeg har klart meg uten medisiner . Hva skyldes forstoppelse, oppblåsthet og luft i magen – og hvordan unngå det.

Noen anser det normalt å åpne sine tarmer tre eller fire ganger om dagen, mens andre rett og slett normal gang i . Kronisk forstoppelse hos barn medfører betydelig redusert livskvalitet både hos barnet og dets foreldre (5). Vellykket initial behandling er viktig, .