Close

Kreft i spiserøret

Få informasjon om undersøkelse, diagnose, hvordan kreft i spiserøret behandles og vanlige seneffekter. Kreft i spiserøret (øsofagus) utgjør ca av alle kreftformene, og det påvises i Norge ca 2nye tilfeller hvert år. Gjennomsnittlig alder ved diagnose er år.

Spiserørskreft innebærer at man har en ondartet svulst i spiserøret. Kreft i spiserøret er en relativt sjelden form for kreft i Norge med cirka 2nye tilfeller hvert år. Kreft i spiserør er en sjelden kreftform i Norge, og forekomsten har i mange år vært relativt stabil. I 20fikk 2spiserørskreft, 2menn og kvinner fikk .

Vanlige symptomer: Fordøyelsesbesvær på grunn av tilbakestrøm av magesyre i spiserøret (refluks). Prognosen er avhengig av svulstens stadium og respons på behandling. Kreft i spiserøret har forandret karakter de siste år. Tidligere dreide det seg nesten utelukkende om plateepitelkarsinom.

Kreft i spiserøret er en nokså sjelden form for kreft i Norge med ca 2nye tilfeller hvert år, . Klinikk og forskning – Kreft i spiserøret er en alvorlig tilstand. Kreft i spiserøret utgjør av alle kreftformer, og er en relativt sjelden kreftform i Norge. Forekomsten har i mange år vært relativt stabil med .