Close

K2 vitamin kolesterol

Det snakkes mye i dag om Kvitamin som skal være så bra både for hjerte-karsykdommer . Har de senere år hatt tendens til litt høyt kolesterol, men ikke. I Norge markedsføres et tilskudd med vitamin K som ifølge reklamen hevde å hjelpe mot demens, høyt blodtrykk, diabetes, hjerte- og .

Kolesterol er en fettsubstans i blodet som kroppen er avhengig av for å bygge og vedlikeholde cellemembraner, konvertere solskinn til vitamin samt en rekke . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Forskning fra Universitetet i Oslo (UiO) viser at vitaminet Kstyrker beinvevet ved betennelser. Professor Jan Oxholm Gordeladze mener de .

Siste målingen på kolesterol før infarkt var høsten 20og var da 9. Jeg kan derfor ikke fortelle deg at vitamin Ker en fullgo eller noen . Kog effekter på osteoporose og hjerte- og karsykdommer ville. Det er også gjort en studie på dialysepasienter med endepunkt s-kolesterol der. Vitamin Kkan sammen med D-vitamin og kalsium også påvirke bendannelsen. Nyere oppdagelser tyder på at lav forekomst av vitamin Kfører til at .