Close

Isotretinoin blå resept

Isotretinoin kan bare forskrives av hudlege og brukes ved problematisk akne, som. Forutsetningen for å få Isotretinoin på blå resept er at du tidligere har fått . Negativ test var en forutsetning for å få fornyet resept, og jeg fikk kun resept. De fleste legemidler er godkjent for forskrivning direkte på blå resept (forhåndsgodkjent refusjon). For noen legemidler må det søkes om stønad . Men du får dekket av kostnadene på blå resept.

Jeg har hatt egne medisiner (andre) på blå resept før, og da har jeg ikke . BufretLignendeEn rekke legemidler og medisinsk forbruksmateriell er forhåndsgodkjent for forskrivning på blå resept. Disse fremgår av blåreseptforskriften §§ og med . Du har et vedtak på blå resept og søker om å få dekket utgifter. Fristen for å søke er måneder fra du kjøpte legemidlet eller næringsmidlet. Gikk på isotretinoin i et halvt år, og halvannet år senere har jeg fremdeles ikke.

Så ble jeg kjent med kuren: isotretinoin.