Close

Hypotyreose verdier

Truende lavt stoffskifte eller subklinisk hypotyreose er en omstridt tilstand. En klassisk autoimmun tyreoiditt (Hashimoto) har høy s-TSH, lav s-fritt Tog positiv anti-TPO i serum. Jeg fikk diagnosen Hypotyreose i 200 og begynte med Levaxin.

Jeg hadde symptomer siden 199 men pga at verdiene for TSH og Tlå rett . Men det kan også være aktuelt ved lavere TSH-verdier hvis pasienten har klare symptomer på hypotyreose. For dager siden – Det er enighet om at hypotyreose primært skal behandles med tyroksin. Hypotyreose eller lavt stoffskifte, betyr at aktiviteten i alle kroppens celler går ned.

Standardbehandling ved hypothyreose er Levaxin. Hypothyreose er en vanlig sykdom og kalles også lavt stoffskifte. Mange pasienter opplever at det er en forskjell mellom TSH-verdier som diagnoseverktøy og . Under slike forhold vil pasienten ha symptomer på hypotyreose til tross for. Hvis en pasient har normalt nivå av TSH og normale verdier av fritt T vil de fleste .