Close

Hvorfor er jern viktig for kroppen

Jern (Fe) er et mineral som er viktig for flere funksjoner i kroppen. Hovedmengden av jernet i kroppen er bundet til hemoglobin, og bidrar til transport av . Jern er et livsviktig stoff som er nødvendig for transporten av oksygen i kroppen. Det finnes blant annet i de røde blodcellenes hemoglobin, . Les mer om hva jern gjør i kroppen din, hvorfor det er så viktig, og hvordan du kan sikre deg et høyt nok inntak av det.

Jern er et mineral som er viktig i mange funksjoner i kroppen. Mesteparten av jernet brukes til å frakte oksygen fra lungene og ut i alle kroppens celler og vev. Din jernstatus avhenger av hvor stort jerntap du har, og av hvor mye jern du. Det har betydning for blodets transport av oksygen, og god utholdenhet avhenger blant annet av at det er nok jern i blodet og lagret i kroppen.

Jern er et viktig mineral som brukes av alle cellene i kroppen. Nivået av jern reguleres i all hovedsak av hva vi får i oss. Jern er essensielt for kroppens opptak av oksygen, utskilling av avfallsstoffer, det inngår i enzymer og beskytter mot stress og sykdommer.

Omkring to tredjedeler av kroppens totale jerninnhold finnes i blod og muskler. Jern er dessuten en viktig bestanddel i de hvite blodlegemene. Flere matvarer er gode og viktige kilder til jern.

Kroppen trenger jern for å forsyne cellene i kroppen med oksygen.