Close

Hva er fedme

Overvekt og fedme (adipositas) er tilstander der kroppens depoter av fett er så store at det har helsemessige konsekvenser. Fedme er en opphopning av fett i kroppens fettceller i en så stor grad at det vesentlig øker risikoen for . Fedme er en medisinsk tilstand der overflødig kroppsfett har samlet seg i den grad at det kan ha en negativ effekt på helse, og kan føre til redusert levealder og .

Når vi bruker begrepene overvekt og fedme, mener vi vanligvis: Tilstander hvor det er et overskudd av fett på kroppen i . KMI – 2 normalvekt; KMI 2 overvekt; KMI 3 fedme grad I; BMI 3. Vet du hvilken tilstand personen på bildet har, eller hva som er årsaken til det . Kari Jaquesson (48) skriver i sin blogg at vi må slutte å se på fedme som en sykdom og avviser at enkelte.

Fedme gir økt risiko for diabetes type høyt blodtrykk, hjertesykdom, kreft og slitasjegikt. Overvekt og fedme har både fysiske og psykiske effekter. De psykiske problemene er knyttet til selvbilde . Hva forskjellige personer mener med overvekt, varierer veldig.

Det er viktig å skille mellom overvekt, fedme og ekstrem fedme når man skal . Men hva skjer hvis vekta beveger seg over grensen for fedme?

Er det nødvendigvis slik at personer med fedme er late og unngår all form for fysisk aktivitet? Hva menes med arvelige faktorer i denne sammenhengen? Overvekt og fedme innebærer for høyt inntak av mat i forhold til det kroppen trenger. Overvekt og fedme øker risiko for flere kreftformer. Ved å tenke over hva vi spiser og drikker, spise mindre porsjoner og være mer fysisk aktiv, er det mulig å gå . De fleste med overvekt eller fedme oppnår store helsegevinster ved å gå ned 5- i. Fakta om overvekt og fedme; Ulike årsaker til overvekt og fedme; Hva er . De siste tiårene har man sett en betydelig økning i forekomsten av overvekt og fedme i den norske befolkningen, noe som må forklares . Fedme, og særlig sykelig fedme, kan forårsake mange helseproblemer, som diabetes.

De 20som ikke ble operert led av fedme. Her forklares kort hva fedme og body mass indeks (BMI) er. Fedme hypoventilasjonssyndrom (OHS) er en tilstand som ofte påvirker overvektige mennesker, preget av langsom eller hul puste som dermed fører til redusert . Det er få DinSide-artikler som skaper like stor debatt som artikler om fedme og overvekt.

Ett av de siste gode eksemplene er artikkelen om den . No finst i alle fall sjølve ordet i både bokmål og nynorsk. Nyleg godkjende fagrådet for normering å ta inn ordet fedme i nynorske .