Close

Helvetesild forløp

Helvetesild (herpes zoster) er en sykdom som skyldes vannkoppevirus (varicellavirus). Langs nervens forløp kommer det et utslett – helvetesild. Helvetesild skyldes reaktivering av vannkoppevirus, ofte mange år.

Forløp Normalt vil man bare få helvetesild en eller få ganger i sitt livet. Dette er symptomer som er vanlige ved helvetesil en infeksjonssykdom som ofte. Typiske symptomer på helvetesil herpes zoster, er at den starter som en.

Forløpet av sykdommen blir mildere og faren for komplikasjoner reduseres.

Det finnes fortsatt lite informasjon om selve mekanismen bak helvetesild og de faktorene som reaktiverer sykdommen. Det man imidlertid vet, er at forløpet er . Gå til Symptomer og forløp – Hos immunsupprimerte pasienter og hos nyfødte kan vannkopper ha et meget alvorlig forløp med høy dødelighet. Herpes zoster eller helvetesild er en virussykdom (samme virus som vannkopper hvis det gis tabletter (Zovirax, Valtrex, Aciklovir med flere) tidlig i forløpet. Helvetesild skyldes reaktivering av vannkoppevirus, ofte mange år etter den opprinnelige infeksjonen. Hos utsatte individer kan sykdommen ha et mer alvorlig forløp (1).

Helvetesild er en smertefull lidelse som bærer sitt navn med rette.