Close

Helfo helsetrygdkort

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig. Ta kontakt med Helfo dersom du lurer på om du har rett til helsetrygdkort. BufretLignendeAlle privatpersoner bestiller Europeisk helsetrygdkort og finner informasjon om fastlegebytte, frikort og andre av HELFOs tjenester på helsenorge.

Hvert år opplever tusenvis av norske turister at Europeisk helsetrygdkort hjelper dem når sykdom eller skade rammer. Helfo anbefaler at du i tillegg til Europeisk helsetrygdkort også har en reiseforsikring. For å få kortet tilsendt, går du til helfo. Hvert familiemedlem må ha hvert sitt kort, og ifølge Helfo tar det cirka ti dager å få kortet .

Personer med flyktningstatus eller statsløse kan ha rett til Europeisk helsetrygdkort. Ta kontakt med HELFO lokalt hvis du lurer på om du har rett til helsetrygdkort . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Husk å bestille Europeisk helsetrygdkort på nettet. Marit Winther Abrahamsen ved Helfo servicetjenester.

Se hvordan du skaffer helsetrygdkort før du reiser på ferie. JA: Jørgen Sætre i HELFO anbefaler helsetrygdkort til alle. Uten Europeisk helsetrygdkort eller reiseforsikring kan du risikere å. Helfo kjenner til flere tilfeller der personen ikke hadde med seg kort, .

Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere. Europeisk helsetrygdkort hjelper og gir hvert år . Europeisk helsetrygdkort gir deg rett til å få helsehjelp i akutte situasjoner (ulykker og liknende) og. Les mer om europeisk helsetrygdkort på HELFOs nettsider. Europeisk Helsetrygdkort – Finn firmaer, adresser, telefonnumre.

Da vil HELFOs servicesenter fakse deg en hasteblankett, som er en bekreftelse på. For å få helsetrygdkort må du være medlem i folketrygden. Europeisk helsetrygdkort har tre års gyldighet. Europeisk helsetrygdkort gir rett til helsetjenester når du oppholder deg. Europeisk helsetrygdkort er et plastkort på størrelse med et vanlig bankkort.

Det er også mulig å få refundert sine utgifter til helsetjenester fra HELFO når du . I tillegg har Helfo ansvar for fastlegebytter, frikort, Europeisk helsetrygdkort, behandlingstilbud ved fristbrudd samt veiledningstelefonen . Nordmenn i EØS-området skal ha helsetrygdkort fra HELFO.