Close

Grøtete avføring barn

Vi har testet ham for laktoseintoleranse, cøliaki og tatt avføringsprøve. AVFØRING: Det du ser i do kan fortelle mer om din helse enn du skulle. Mistenker du at du eller barnet ditt kan ha det, må du ta kontakt med . Ikke mye avføring, siden barnet spiser svært lite.

Barns avføringsmønster varierer, og kriteriet for normal avføring (konsistens og antall tømninger) er derfor barnets premorbide . Mange foreldre blir engstelige når barnets avføring ikke er normal, når den for eksempel er påfallende løs og barnet må hyppig på do. Spedbarn kan ha avføring ganger daglig eller et par ganger i uken og likevel ligge innenfor det normale.

Konsistensen på avføringen er også viktig. Løs avføring hos barn er ofte forårsaket av infeksjoner og mage virus som rotavirus og matintoleranse og allergier. Kronisk løs avføring hos barn er vanligvis ikke . Avføringen til et barn som får fast føde pleier å være litt fast med brunlig farve.

Hyppig og vandig avføring kaller vi diaré. Barns avføringsmønster kan variere veldig, slik at her er det viktig å sammenligne med hvordan avføringsmønsteret var . Vi har ikke personalressurser til å være inne med et barn i utetiden.