Close

Eqs st olavs hospital

Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, er integrert med NTNU og eies av Helse Midt-Norge. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, . Olavs Hospital HF, Trondheim sørger ikke for at viderehenvisninger håndteres iht. Helseforetaket har et elektronisk kvalitetssystem, EQS.

Også kjent som Universitetssykehuset i Trondheim, tidligere. I tillegg til virksomheten på Øya, består St. Olavs Hospital, Laboratoriesenteret, møterom LS 21.

Beskrivelse: Meldinger fra innsida som skal være synlig på Kilden, St. Olavs Hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – er ett av tre. Være superbruker i EQS for klinikken Ha opplæring i EQS og .

Ledige St Olavs Hospital jobber i Trondheim kommune på Indeed. Ledige St Olavs Hospital jobber i Trondheim på Indeed. Olavs Hospital Planlegge, og gjennomføre nødvendige internkontroller og internrevisjon Være superbruker i EQS for klinikken . Arbeidet med Standardiserte pasientforløp. Alt tilgjengelig på Internet via EQS public . Alt tilgjengelig på Internet via EQS public. Olavs Hospital HF i Trondheim er ett av to somatiske akuttmottak i foretaket.

Helseforetakets kvalitetssystem er elektronisk basert, EQS. Karihola-prosedyre ennå ikke innført ved St. Den må nemlig legges inn i EQS-systemet (Electronic quality system).