Close

Egenandelstak 1 2017

Taket for frikort egenandelstak er 2kroner for 2017. Frikort for egenandelstak automatiseres fra 1. Fra denne datoen slipper pasientene å søke om frikort. Det kommer automatisk i posten innen tre . Dette ble vedtatt av Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017. Taket for frikort egenandelstak er 9kroner for 2017. Du får frikortet for egenandelstak automatisk i posten innen tre uker etter at du har betalt over 2kroner i egenandeler i 2017.

Det finnes to frikortordninger i Norge, én for egenandelstak og én for . Fra 20slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Frikort for egenandelstak er automatisert fra 1. Ordningen med frikort for egenandelstak er allerede automatisert, og nå. Det er vedtatt å automatisere ordningen med frikort for egenandelstak fra 1. For de private rehabiliteringsinstitusjonene betyr det at de . Utarbeidet av Helsedirektoratet og HELFO 1. Dette rundskrivet gjelder for helsetjenester som er mottatt før 1. Klokka legger hun frem forslag til Statsbudsjett 2017.

Egenandelstak derimot, økes fra 21til 22kroner. Betaler du opp til grensen på egenandelstak I, får du frikort resten av kalenderåret. Statsbudsjettet for 20ble igår vedtatt på Stortinget.

Dette innbærer at diagnoselisten fjernes fra 01. Rådmannen vil kommentere følgende forslag . Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 . Det fines to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak og en for.

Frikort egenandelstak – nytt egenandelstak for 2017: 2kroner. Nå slipper du å søke frikort for helsetjenester.