Close

D vitamin anbefalt nivå

Minst hver tredje nordmann har for lavt nivå av D-vitamin i blodet. Har D-vitaminnivå på 3 når legen mener det ideelle er mellom 1og. For vitamin D er anbefalt daglig inntak økt med fra de forrige nordiske.

Nivået er satt etter en totalvurdering av tilgjengelig kunnskap om . Vi gir her en oversikt over vitamin D-metabolismen, drøfter hvilket serumnivå som er optimalt og gir en innføring i de forskjellige målemetodene . Vitamin D er viktig for å forebygge rakitt (deformerte knokler),. Dette gir antakelig en pekepinn om optimale D-vitamin-nivåer.

Gå til Svangerskap og D-vitaminnivå – Det viktig å korrigere for lavt vitamin-D før og under. Hva skjer ved for lavt kalsiumnivå i blodet? Det anbefales derfor tilskudd av vitamin i form av tran. Fikk brev fra legen på fredag at jeg hadde et lavt d-vitamin nivå.

Det er ikke noe nytt at vi i Norge blir anbefalt å ta tilskudd.