Close

Anbefalt inntak av vitaminer og mineraler

Anbefalt inntak av vitaminer og mineralstoffer, angitt per person og dag, framgår av tabellene nederst på siden. Anbefalt inntak av vitaminer, angitt per person og dag, til bruk ved planlegging av kosthold til grupper av personera. De tilfører mye sukker og energi, men lite vitaminer og mineraler.

Det er angitt anbefalt inntak av en rekke vitaminer. Tilskudd av høye doser vitaminer eller mineraler bør derfor avtales med lege eller. Eldre over år anbefales derfor dobbel dose vitamin D for å forebygge . Helsedirektoratet gir anbefalinger for daglig inntak av de enkelte vitaminene og mineralene. De anbefalte mengdene skal dekke kroppens . IKKE OVERDRIV INNTAKET AV VITAMINER OG MINERALER: blant annet kan.

Maksimalt anbefalt inntak for sink er milligram om dagen. ENDREDE ANBEFALINGER: Før anbefalte man gjerne alle å ta et. Omega- antioksidanter, vitaminer og mineraler selges både i diverse. Anbefalt inntak av fett, karbohydrater og protein som andel av totalt energi inntak. Anbefalt inntak av vitaminer og mineralstoffer.

Se anbefalingene fra Helsedirektoratet til de ulike vitaminene, mineralene og sporstoffene for kjønn og ulike aldersgrupper. Vitamin A; Vitamin B6; Vitamin B12; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Tiamin .