Close

Akutt feber hos voksne

Noe å lære av – Utredning av vedvarende feber og forhøyet. Han ble utskrevet med diagnosene feber av ukjent årsak og økt senkningsreaksjon. Feber er i seg selv ingen sykdom, men et viktig symptom på flere typer sykdommer og har alltid en årsak.

Feber forårsakes av inflammatoriske mediatorer hvorav . Uforklarlig feber er også kjent som feber av ukjent opprinnelse (FUO). Artikkel Index Årsaker Når bør du oppsøke lege Når du går til sykehus. En annen medisinsk tilstand er feber uten kjent årsak.

Feber er en kroppstemperatur over 38° C, og skyldes som regel en infeksjon. Det kan være mange årsaker til din feber. Noen infeksjoner kan være nesten uten smerter,.

I følge Norsk Elektronisk Legehåndbok kan dette passe med feber uten kjent årsak. Symptomer på og årsaker til blodkreft eller leukemi. Blåmerker og hudblødninger (petekkier) kan oppstå uten noen spesiell årsak.

Siden januar har jeg hatt noe som jeg må kalle for minifeber. Jeg har det i ca 3-dager og plutselig er jeg frisk i . Ved begrunnet mistanke om kreft uten kjent utgangspunkt skal pasienten henvises til utredning i.

Immunsvikt av ulike årsaker; medfødt (sjeldne genetiske sykdommer),. Feber: persisterende eller residiverende feber 38°siste måned uten kjent annen årsak. Det er så lenge siden jeg har vært syk nå, sikker 3-år siden, men i går kom feberen som kasta på meg. Hos kvinner vil også menstruasjonssyklusen påvirke.

Ved akutte tilstander er det vanlig å ha feber i tre til fem dager, men ved kroniske . Feber av ukjent årsak – noen erfaringer fra Rikshospitalet. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med. Bruk av fibrinolytiske preparater til behandling av akutt iskemisk slag kan overveies hvis dTT, ECT . Haemophilus influenzae forekommer som årsak, særlig hos pasienter med kronisk obstruktiv.

Legionella kan gi pneumoni med høy feber, diaré og mentale forandringer. Voksne: Doxylin 1mg x i 7–døgn (dobbelt dose første døgn). Næringsmiddelbåren gastroenteritt; gastroenterittsymptomer uten feber med restitusjon i løpet.

Dette gjelder både hos barn og voksne, uavhengig av etiologi. Hvis du har feber og dårlig allmenntilstand. Dersom diarésykdommen ikke gir seg i løpet av en uke. Alvorlig, invasiv sykdom forekommer hyppigst hos eldre, men alle. Akutt revmatisk feber (giktfeber) kan i sjeldne tilfeller opptre 1-uker etter . Derfor ser vi ofte at sykdommer som medfører høy feber hos barn, ikke behøver å gi feber hos voksne.

Tilstanden forverres og det oppstår en akutt betennelse i de små luftrørene hosspedbarn og små barn. Sjodogg kan gi akutt febersjukdom, men den viktigste følgen av infeksjonen er svekkelse av dyrets. Sjodogg kan også gi akutt febersjukdom hos voksne dyr.

Vi kan følge noen generelle retningslinjer når det gjelder feber hos barn:. Ved akutt tilstand (f.eks. ved høy feber): En dose repiteres i .